Lampiran Dosen Jurusan Otomasi Sistem Permesinan

 

TAUFIK

[three_fifth_last]

Ketua Jurusan Otomasi Sistem Permesinan

Taufik Muchtar,ST.,MT

NIP  : 19770616 200312 1 001

NIDN : 4316087701

[/three_fifth_last]

 

avatar

[three_fifth_last]

Sekretaris Jurusan Otomasi Sistem Permesinan

Yuriadi,ST

NIP  : 19600702 200603 1 001

 

[/three_fifth_last]

 

MASJONO

[three_fifth_last]Ir. Masjono, M.Eng

NIP  : 19640617 199003 1 012

NIDN : 4317066401

[/three_fifth_last]

 

NURHAYATI

[three_fifth_last]Ir.St.Nurhayati Djabir,MT

NIP  : 19640109 199003 2 002

NIDN : 4309016401

[/three_fifth_last]

 

avatar

[three_fifth_last]Yulianus Lembang. ST

NIP  : 19560630 198703 1 002

NIDN : 9943000124

[/three_fifth_last]

 

avatar

[three_fifth_last]Muslimin,ST

NIP  : 19741231 200212

NIDN : 4331127401

[/three_fifth_last]

 

ATIKAH

[three_fifth_last]Atikah Tri Budi Utami, ST.,M.EngSc

NIP  : 19760501 200112 2 003

NIDN : 4301057601

[/three_fifth_last]

 

TENRI

[three_fifth_last]Sitti Wetenriajeng S,ST.,M,MT

NIP  : 19800106 200212 2 003

NIDN : 4306018001

[/three_fifth_last]

 

WAHIDAH

[three_fifth_last]Wahidah,S.SI.,MT

NIP  : 19711229 200502 2 002

NIDN : 4329127101

[/three_fifth_last]